Slide

Arne Scott

Advokat og partner

+ 47 91 39 08 89
arne.scott@pacta.no

Jobberfaring

Pacta advokatfirma as
Partner 2006 -

Kluge Advokatfirma DA
Fast advokat 2002 – 2004
Partner 2005 – 2006

Telenor Eiendom Fornebu AS (TEFBU)
Direktør og deltaker i ledergruppen 1997 - 2002

Advokatfirma BAHR
Advokatfullmektig 1995 - 1997

Statsbygg
Førstekonsulent juridisk seksjon 1987 - 1989
Kontorsjef juridisk seksjon 1989 - 1991
Underdirektør og leder av juridisk seksjon 1991 - 1993
Direktør og leder av administrativ avdeling 1993 - 1995


Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1987 


Diverse

Regelmessige foredrag sammen med professor dr. Juris Lasse Simonsen:
· NS 8405 og NS 8406 - Utførelsesentreprisestandardene
· NS 8407 - Totalentreprisestandarden
· NS 8401 og NS 8402 - Rådgiverkontraktene
· Kontraktsutforming
· Offentlige anskaffelser
Foreleser første avdeling juridicum Folkeuniversitetet i Oppegård 1990 – 1993. Omfattende foredragsvirksomhet for øvrig
Representant for byggherresiden i arbeidsgruppen som utarbeidet NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer 1988 – 1989.
Deltaker i interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede tilpasning til EU-direktivene for offentlige innkjøp. 1989-1992
Representant for byggherresiden i arbeidsgruppen som utarbeidet NS 8401 alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag. 1995-1999
Representant for byggherresiden i arbeidsgruppen som utarbeidet NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 1997 – 2002.
Styremedlem i norsk forening for bygg- og entrepriserett fra 1995. Leder av foreningen fra 2003 til 2011

 
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.