Bygg- og entrepriserett

Bygg- og entrepriserett er et av kjerneområdene til Pacta. Pacta har gjennom mange års erfaring bygget opp en unik kompetanse på dette området. Våre advokater arbeider både med landprosjekter og offshoreprosjekter.
Pactas advokater har i flere år bistått store og små aktører i bransjen med kontraktsforhandlinger, kontraktsgjennomføring, honorartvister, ansvarssaker, rettssaker, forsikringsspørsmål osv. Vi er derfor i stand til å identifisere risikoer og muligheter i tidlig fase, og til å gi forebyggende og konstruktive råd i de mange ulike situasjoner og faser som oppstår i løpet av både store og små bygge- og anleggsprosjekter.

Pactas advokater har dessuten deltatt i utarbeidelsen av flere av de sentrale standardkontraktene i bygg- og anleggsbransjen, feks NS 8401, NS 8402, NS 8404, NS 8405, NS 3409, NS 3430 og NTK 2000.

Pacta gir juridisk bistand blant annet på følgende områder:

  • Rådgivning ifm inngåelse av kontrakter
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag
  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av kontrakter
  • Rådgivning i kontraktgjennomføringsfasen
  • Rådgivning ved potensielle eller oppståtte tvister, herunder ansvarssaker
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.