Slide

Morten Gran

Advokat og partner

+ 47 90 92 37 27
morten.gran@pacta.no

Jobberfaring

Pacta Advokatfirma AS
Partner 2007-

Gulating lagmannsrett
Lagdommer, 2006 – 2007

Regjeringsadvokaten
Advokat, 2003 – 2006

Indre Follo herredsrett
Dommerfullmektig, 2000 – 2002

Kluge Advokatfirma DA
Fast advokat, 2002 – 2003
Advokatfullmektig, 1999 – 2000

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
Vitenskaplig assistent ved Institutt for Privatrett, 1997 – 1998. Avhandling innenfor kontraktsrett


Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1999.
Grunnkurs informatikk/programmering (IN105) og matematikk (MA100) 1990/91.
 


Diverse

- Representant for rådgiversiden i følgende komiteer i Standard Norge:

      - SN/K 379 Digitale samhandlingsformer 
      - SN/K 378 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter.
      - NS 3418 Konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådginvingsoppdrag.
      - SN/K 360 OPS-kontrakt for bygg.

      - SN/K 361 Samspillskontrakter.
      - SN/K 351 Varslingsskjemaer for kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407.
      - NS 8404:2013 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengig kontroll.
      - SN/K 534 Nye samarbeidsformer innenfor bygg- og anlegg, knyttet til bruk av BIM, Samspillskontrakter og OPS-  
        kontrakter.

- Erfaring som voldgiftsdommer.
- Regelmessige foredrag/kurs i regi av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Juristenes utdanningssenter (JUS), innen temaene bygg- og entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige anskaffelser.
- Styremedlem i Norsk forening for bygg- og entrepriserett
- Undervisning ved juridisk fakultet, Universitet i Oslo.                                    
- Sensor ved eksamen ved juridisk fakultet, universitet i Oslo, innen bl.a fagene bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, garantirett og selskapsrett.
 

 
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.