Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et av kjerneområdene til Pacta. Flere av Pactas advokater jobber rendyrket med dette fagområdet, og bistår daglig leverandører og oppdragsgiver på alle stadier av en anbudskonkurranse. Pactas advokater har også vært benyttet i referanse- og arbeidsgrupper i anledning ulike revisjoner av regelverket om offentlige anskaffelser.

Pacta gir juridisk bistand blant annet på følgende områder:

  • Utarbeidelse/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud
  • Innsynsbegjæring
  • Klage og klagehåndtering, herunder saker for KOFA
  • Midlertidig forføyning
  • Erstatningskrav
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.