Prosedyre

Flere av Pactas advokater har lang erfaring med prosedyre for domstolene, herunder i Høyesterett. Våre advokater har også erfaring med voldgift, både i rollen som advokat og som dommer.

Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.