Slide

Yvonne Curtis Delphin

Advokatfullmektig

+ 47 93 05 75 44
yvonne.delphin@pacta.no

Jobberfaring

Pacta advokatfirma as
Advokatfullmektig 2018 -

Statsbygg, juridisk seksjon
Førstekonsulent, 1997- 1998
Rådgiver, 1998 – 2001
Kontorsjef, 2002 – 2018
Fungerende avdelingsdirektør, 2017

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
Vitenskapelig assistent, Institutt for rettssosiologi, 1996
Assistent for undersøkelse om rettssikkerhet i norske domstoler, Institutt for offentlig rett, 1996 

Juss-Buss, jusstudentens rettsinformasjon 
Medarbeider i fengselsgruppa, 1994-1995


Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1997 


Diverse

Strategisk rådgivning til byggeprosjekter, herunder rådgivning ved utarbeidelse av kontrakts- og anskaffelsesstrategi for store byggeprosjekter

Plan- og designkonkurranser i store byggeprosjekter som Nytt regjeringskvartal, UiO Livsvitenskap og Vikingtidsmuseet

Erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser 

Regelmessig foredrag/kursholder innen temaene kontraktsstrategi, bygg- og entrepriserett og offentlige anskaffelser

Statsbyggs representant i Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser, Næring og fiskeridepartementet

Statsbyggs representant i Referansegruppe for gjennomføring av nytt anskaffelsesdirektiv, Næring og fiskeridepartementet

Statsbyggs representant i Referansegruppe for utarbeidelse av veileder til Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, Forsvarsdepartementet

Representant for byggherresiden i Standard Norges komitéer for revisjon av NS 8401/02 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Styremedlem i Norsk forening for bygg- og entrepriserett fra 2006 til 2011 

 
Kontakt

Kontakt oss gjerne på epost eller telefon.
Kontaktinformasjon til våre advokater finner du her.